Canto Novio      Vocale ensembles 

                                                                   zangers en zangeressen uit Nijmegen e.o.     

PROFIEL STICHTING

Canto Novio is een stichting opgericht in april 2015 met statutair als doel "Het bevorderen van het zingen in vocale ensembles". Nu we een paar jaar verder zijn concretiseren wij deze doelstelling als volgt:

"Het bevorderen van de beoefening van de vocale kunstmuziek door amateurs. Onder vocale kunstmuziek verstaan wij vocale muziek die gemaakt, gewaardeerd en/of beoordeeld wordt als kunst en niet alleen als entertainment. Dat wil zeggen dat het educatieve karakter binnen de activiteiten centraal staat. Deze richt zich op drie aspecten:

  • Dat zangers hun stem scholen.

  • Dat zangers kennismaken met voor hen nieuw klankidioom en dit op artistieke waarde leren beoordelen.

  • Dat deelnemers niet alleen leren in de groep te zingen, maar ook in een kleinere samenstelling als kwartet of sextet en zelfs ook individueel.

De aspecten van deze doelstelling implementeren wij als volgt;

  • We besteden veel aandacht aan individuele stemvorming. Enkele keren per jaar komt een stemcoach met de zangers werken. Bovendien worden zangers gestimuleerd zich individueel verder te ontwikkelen bij een zangdocent.

  • We zingen werken van componisten die over het algemeen door amateurkoren niet zo vaak worden gezongen, zoals: van Francis Poulenc, Morten Lauridsen, Maurice Duruflé en bij voorbeeld ook van Paul Hindemith.

  • We zingen ook populaire muziek. Deze worden echter zodanig bewerkt dat ze als vocale kunstwerken kunnen worden beschouwd,          bijvoorbeeld songs van Toon Hermans, Paul en de Leeuw, Simon & Garfunkel en Enrice Morricone.

  • In de wijze van uitvoering worden de liederen in gevarieerde samenstelling gezongen. Waar andere koren meestal in dezelfde samenstelling zIngen, gaan wij steeds meer over tot vernieuwende mengvormen, soms het hele ensembles, dan weer een octet, soms een kwartet of een dubbel kwartet of een trio. Dit is niet alleen veel leerzamer voor de zangers zelf, maar maakt optredens ook aantrekkelijker voor toehoorders.

Zangers en zangeressen die muzikaal gezien voor zichzelf grenzen willen verleggen en graag iets anders dan anderen zingen, voelen zich bij Canto Novio goed thuis..