Canto Novio      Vocale ensembles 

                                                                   zangers en zangeressen uit Nijmegen e.o.     

1/12

Canto Novio is de naam van een in 2015 opgerichte stichting die zowel een vrouwelijk als een mannelijk vocaal ensemble omvat, respectievelijk 'Canto di Donne' en 'Canto Amici' genaamd. Beide ensembles repeteren afzonderlijk en verzorgen afzonderlijke optredens, maar kennen ook gezamenlijke repetities en gemengde optredens. Uit de deelnemers van beide ensembles worden ook andere ensembles gevormd, zoals 'Cappella Noviomagus', een groep van 12 zangers en zangeressen, en 'Cappella Passione', een groep van 12 andere zangers en zangeressen. Daarnaast hebben wij wat wij noemen het 'Coro Grande' waarin alle zangers en zangeressen zingen en zich specialiseren in zang voor dubbelkoor, zes- tot tienstemmig.

Logo Canto.JPG

KANSRIJK

FLEXIBEL

VERNIEUWEND

Het unieke karakter van de vorm waarin onze ensembles opereren, illustreert het rijke palet aan kansen dat wij onze zangers en zangeressen aanbieden. Wij werken nooit met externe solisten. Zangers en zangeressen die dit ambiëren, krijgen bij ons een kans te soleren. 

Het zelfstandig en in groepsverband repeteren, de audiotechnische ondersteuning die voor het thuis oefenen geboden wordt, maar zeker ook de op de ensembles afgestemde bewerkingen zorgen ervoor dat men zich in het zingen tot een relatief hoog niveau kan ontwikkelen. 

De flexibiliteit binnen en tussen de ensembles betekent dat voor de zangers en zangeressen aan een veelheid van wensen kan worden voldaan. Voor het individu is er namelijk de mogelijkheid om te kiezen tussen deelname aan een van de gemengde kleinere deel-ensembles. Dat zijn  'Cappella Noviomagus' die de wat serieuzere liederen op het repertoire heeft en 'Cappella Passione' voor wat lichter repertoire. Daarnaast kunnen deelnemers zingen in ad hoc-projecten, waarin kleine groepjes mannen of vrouwen, eventueel gemengd, een of meer liederen instuderen en uitvoeren. 

De veelzijdigheid van de specifieke Canto Novio-formule wordt uitdrukkelijk ingezet als instrument om zangers en zangeressen een aan hun passie beantwoordend 'zangklimaat' te bieden om mede daardoor een kwalitatief hoogwaardig product aan het publiek te kunnen presenteren.

Met deze formule hebben we een goede naam opgebouwd in de regio. Stuk voor stuk hebben wij ieder onze eigen vorm van eigenzinnigheid, die samen in persoon en stem een nieuwe rijkdom geeft. Wij geven vier eigen optredens per jaar en worden regelmatig gevraagd voor gastoptredens met alle ensembles of een deel daarvan.